Casi Walk-by system

Vi har sat stikket i til forbrugsaflæsning, men hvorfor ikke helt fjerne ledningen.

Radioteknologien hører fremtiden til. Dette gælder også, når det drejer sig om forbrugsaflæsning. Det ved vi i Casi -og vi handler derefter. Som innovativ og stærk partner og som foregangsfirma for en sparsom omgang med vore energiressourcer.

Sådan fungerer Casi Walk-By

Casi Walk-By systemet muliggør en aflæsning, mens man så at sige går forbi – en både økonomisk og enkel aflæsning ved hjælp af en mobil aflæser. Denne består af en bærbar PC med dertilhørende software. Aflæseren behøver således slet ikke at betræde lejerens bolig. Han kan simpelthen foretage aflæsningen fra de offentligt tilgængelige områder af bygningen. Ved mindre byggerier kan aflæsningen endda foregå uden for bygningen. Dataopsamleren modtager forbrugstallene og sender dem efter en plausibilitetstest videre til PCéren, fuldkommen trådløst, nemlig via en bluetooth forbindelse. Tilbage på arbejdspladsen skal man så blot kopiere tallene ind i et dataafregningsprogram. De ydelsesstærke komponenter i dette system giver således en optimal synlighed af de forbrugte værdier og muliggør en optimering og nedsættelse af energiforbruget.

Hvis der regelmæssigt behøves data, og hvis en fast montage af datasamlere er nødvendigt, kan måleapparaterne gennem en brugerflade formidles til fjernaflæsning, derfor kan Casi walk-by systemet til enhver tid omprogrammeres til det stationære Casi AMR system.

Fordele for lejeren:

Privatsfæren for lejeren forbliver privat. Aflæseren får lejeren, selvom varmeaflæseren er nok så venlig, slet ikke at se. Det skulle da lige være, hvis de møder hinanden på trappen., hvorfra aflæseren ved hjælp af radiosignaler foretager aflæsningen. Den store fordel er her, at aflæsningsfejl ikke vil forekomme, da resultaterne videregives automatisk til afregningsprogrammet Og som lejer har man krav på en fejlfri aflæsning. Lejerne kan også glæde sig over den fremtidsorienterede teknologi, der ligger i Casi walk by systemet. Det giver lejerne de bedste muligheder for at spare energi, for udover årsværdien kan de også følge de enkelte månedsværdier. Det giver synlighed, og kan hjælpe lejer til at reagere på et for højt forbrug af energi.

Fordele for måletjenesten

Det fuldstændigt radiobaserede målesystem Casi walk by er garant for en enkel aflæsning af tallene, da de på grund af den lange rækkevidde kan læses hurtigt og enkelt. Dette gælder også for montagen af måleapparaterne: hurtigt og let. De har endvidere den fordel, at de efter installationen automatisk udsender radiosignaler, der kan bruges til testaflæsning. Man kan derfor kontrollere, inden man forlader bygningen, om montagen er udført korrekt. Dette kan i tvivlstilfælde spare en mængde tid.

Fordelen for boligselskabet

Casi walk-by systemet er meget mere end en teknisk innovation – det forhøjer lejeværdien for hele boligområdet. For det første opnår man en hurtig og fejlfri aflæsning af forbrugstallene og derfor en hurtig,  forståelig og korrekt afregning for vand og varme. For det andet bidrager den høje grad af sikkerhed i dataoverførslen til færre reklamationer. Andre fordele er de letforståelige og præcise tal i forbindelse med et lejerskifte, den frie valg af aflæsningscyklusser og ikke mindst at apparatfejl og manipulationer bliver opdaget.

Udlejer har således alle argumenter på sin side til at installere et moderne energi rigtigt aflæsningssystem. Sammen med deres lejere gør de således alle noget godt – både for deres pengepung men bestemt også for vores allesammens natur og miljø.