Casi-Opto

Hvis man ønsker at pleje en regelmæssig personlige kontakt til lejer er Casi-Opto en god løsning, for også her bliver måleresultaterne aflæst direkte i lejligheden. Med denne løsning bliver aflæsningerne udført elektronisk og derved gjort nemmere tilgængelige. Risikoen for fejlaflæsninger bliver hermed reduceret og aflæsningsnøjagtigheden optimeret.

Hvordan fungerer Casi-Opto

Med Casi-opto kan man aflæse flere data end med den visuelle variant Casi-basic. Opto-produkterne har en optisk aflæselig brugerflade, som kan aflæses med et dertil passende instrument. Det bidrager til at undgå fejlaflæsninger og til at undgå, at der indtastes forkerte værdier i afregningsprogrammet. Det giver samtidig brugeren mulighed for at sammenligne det aktuelle forbrug med det fra året før, eller at gå tilbage til allerede lagrede månedsværdier. Dette kan gøres direkte på måleren. Lejeren har således mulighed for selv at forholde sig til sit forbrug.

Alle Casi-Opto produkter kan endvidere udstyres med Stikdagsvisere, og opfylder derfor de per 1.1. 2009 ikrafttrådte regler om aflæsning af og bearbejdelse af forbrugstal. De har til formål hurtigst muligt at lade lejerne få målingsresultatet.. Gennem den integrerede stikdags aflæser på Casi-Opto har lejerne mulighed for at aflæse de værdier, som er lagret i måleren.