Casi M-Bus system

Med kabel – men uden lang ledning

Casi M-Bus – en forkortelse for Meter-bus – er en produktfamilie, der er baseret på netop bunden M-Bus standarder. Disse er beregnet til kabelbundet tællerfjernaflæsning og kan anvendes på alle arter af forbrugsmålere samt på diverse sensorer og styreenheder. Den største fordel ved at anvende M-bus teknik ligger i den store grad af fleksibilitet, der opnås gennem en standardisering af snitfladen, således at der kan aflæses målere fra forskellige leverandører gennem en bus. Det er endda muligt at at fobinde dem til Impulsgiver tællere og at anvende forprogrammerede værdier gennem særlige M-bus adaptere.

Hvordan fungerer Casi-M-Bus

Casi M-Bus anvendes til forbrugstalsaflæsning af især varme og vandmålere. Sammenlignet med de radiobaserede systemer egner de kabelbundne systemer sig der, hvor måleapparater skal afgive momentværdier og overføre dem fra få måleenheder i centralanlæg, der er spredt over et større areal. Casi tilbyder udover de egentlige målere til varme og vand også impulsindgangsmoduler, som sender data fra apparater med impulsindgang til Casi M-Bus systemet. Centralenheder, peglevanderer og fjernaflæsere afrunder tilbuddet.

Fordele for lejeren:

Overførslen af forbugsstallene behøver ikke at blive aflæst i boligen mere, og lejeren kan således beholde sin privatsfære. Derudover kan der ske en hyppigere aflæsning, som kan give lejeren yderlige informationer om sit forbrug. Det er således muligt at være endnu mere energibevidst. En anden fordel for lejeren er den præcise afgrænsning af forbrugsaflæsning i forbindelse med flytning.

Fordele for måletjenesten:

Aflæsningen af værdierne i digital form sker hurtigt, aflæsningsfejl undgås og tallene kan bearbejdes videre umiddelbart. Med kun et kabel til huscentralen kan alle forbrugstællere tilsluttes centralt.. Der kan således også ske en fjernaflæsning derfra – som ekstraudstyr. Pga den standardiserede M-Bus brugerflade kan apparater fra forskellige fabrikanter anevndes. De tekniske og økonomiske fordele viser sig i de næsten ubegrænsede antal af tilslutningsegnede slutanlæg, i udvidelsesmuligheder for anlægget, funktionssikkerheden og i besparelsen af personaleomkostninger.

Fordele for økonomien i boligforeningen

Uden ekstra installationer og gennem en central informationsmulighed giver Casi M-bus en klar merværdi for de lejede områder. Aflæsningen, der kan foregå uden at forstyrre lejer og den bevisligt sikre aflæsning understreger dette moderne servicetilbud. Udover det økonomisk attraktive tilbud kan Casi M-bus være udgangspunkt for alle andre arter af forbrugstællere, sensorer og aktorer.