Casi-AMR System

Data kommer, når man beder om dem. Effektivitet i sig selv.

Casi AMR automatic Meter reading system er det førende system på markedet inden for radioteknologi . Med dette system kan alt forbrug fra husholdningen afmåles og trådløst sendes til netværksantenner, der er installeret i det pågældende bygningskompleks Hver af disse netværksantenner råder over alle forbrugsinformationer. Alle data bliver således opbevaret hver især, og kan fra et hvilket som helst knudepunkt aflæses, enten gennem radio – til f.eks. en bil eller via en gateway med modem eller IP tilslutning som fjernaflæsning. Ligeså mangfoldigt dette system er, ligeså enkelt er det at anvende – det gælder lige fra den enkle installation af måleapparaterne og af antenner frem til den selvkonfigurerende radioteknik.

Hvordan virker Casi AMR

Casi AMR gør det muligt at aflæse forbruget fra boliganlæg af enhver størrelse centralt og direkte af afregningskontoret. Det kan ske gennem et GSM telefonnet, via GRPS eller gennem computer / bredbåndsteknik – enkelt, hurtigt og med ekstremt høj datasikkerhed. Gatewayen sørger for en direkte datatransfer til det pågældende afregningssystem. Ved en lokal aflæsning kan aflæsningsservice på en vilkårlig antenne aflæse samtlige forbrugsværdier fra hele boliganlægget. Dette kan ske enten ved antennen eller endnu mere enkelt – gennem radiosignaler udefra. Efter ganske få minutter har aflæseren samtlige forbrugsdata ved hånden, og så endda uden fejl. Disse informationer kan så anvendes til at udarbejde statistikker for boligselskabet og grafisk forbrugsmønster for lejer.. Casi AMR er endvidere kompatibel med den europæiske standard for Husautomation KNX. De standardiserede brugerflader gør det nemt at tilslutte systemet med andre anlæg (f.eks. varmeregulering, lys- og jalousistyring)

Fordel for lejer:

Det er behageligt, at der ikke mere skal aftales mødetider med aflæsningstjenesten. Det er endvidere profitabelt, at forbruget aflæses fejlfrit og omgående, således at der ikke er noget forbrugsskøn mere – f.eks ved flytning -sådan som det var tilfældet med det gamle system. Pga. denne transparente afregning, har lejeren endnu en stor fordel med Casi AMR systemet.

Tilbage er der at nævne at hele AMR systemet er totalt sikkert, også for bærere af pacemakere og skeptikere, der frygter elektromagnetisk stråling., da samtlige grænseværdier ligger langt under de tilladte emissionsværdier.

Fordel for aflæsningstjenesten

Fleksibiliteten ved et fuldstændigt trådløst system som Casi AMR står øverst på listen. Aflæseren har valget mellem lokal – eller fjernaflæsning. Fleksibiliteten ligger dog også i tilpasningen til de forskellige anlægsstørrelser, da de samme komponenter kan anvendes overalt. . Ved projektering af radioanlæg tilbyder Casi´s installatører pga. understøttende planlægningsinstrumenter og testsendere det optimale grundlag. Installationen af systemet er meget let. Efter installation af netværksantennerne og gateway tilmelder måleapparaterne sig automatisk netværket. En yderligere fordel ved systemet, der hele tiden automatisk overvåger sig selv, er at man hele tiden kan udvide systemet ved ganske simpelt at tilføje nye måleapparater og netværksknudepunkter.

Fordel for boligselskabet

En enkel, aktuel og fejlfri aflæsning er et stort plus for såvel lejer som udlejer, da den garanterer en hurtigere og klar afregning for vand og varme og man undgår på grund af den store sikkerhed klager. Ved lejerskifte kan der fremlægges klar og opdateret information. Man kan selv bestemme aflæsningscyklusser og evt. apparatfejl eller manipulationer vil blive opdaget straks. Casi AMR system betaler sig for alle.